Публічна оферта академії DevEducation

Ця публічна оферта є пропозицією оферента KESMATY L.L.C-FZ (компанія зареєстрована в ОАЕ, Дубай, Мейданська вільна зона) укласти договір на умовах, викладених нижче, з будь-якою особою, зацікавленою в отриманні послуг (надалі — Користувач). Платежі обробляються Платіжним агентом JM Financial Brokerage Services (номер компанії 355893).

Акцепт цієї публічної оферти розуміється як вчинення реєстраційних дій на сайті deveducation.com (надалі – Сайт), за яких Користувач у явній формі вказує свої персональні дані або такі дані передаються в автоматичному режимі від сторонніх сервісів (Соціальних мереж, Месенджерів, Операторів зв'язку та інших).

Акцептуючи цю оферту, Користувач підтверджує наявність технічної можливості для використання обраного ним виду Інформаційних матеріалів.

Реєстраційні дії вчиняються у формі:

 • Заповнення форми на сторінці Сайту із зазначенням персональних даних (імені, прізвища, номера телефону, адреси електронної пошти або інших).
 • Вступу до спільноти Сервісу в Соціальних мережах (Facebook, Instagram) (або «лайк» сторінки спільноти, або «підписка» на спільноту, або прийняття запрошення на вступ до спільноти).
 • Заповнення форми на сторінці Сайту, вбудованої в Соціальну мережу в межах спільноти Сервісу.
 • Надсилання повідомлення спільноті Сервісу в Соціальній мережі або коментування іншого повідомлення в спільноті.
 • Підключення, додавання до списку контактів або запуск автоматичного контакту Сервісу («бота») в Месенджері (Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram).

Надсилання повідомлення контакту Сервісу (зокрема, «боту» і за номером телефону) за допомогою Месенджера.

 • Надсилання email-повідомлення на адреси електронної пошти Сервісу.
 • Телефонного дзвінка на номери телефонів Сервісу.
 • Надсилання SMS-повідомлення на номери телефонів Сервісу.

У разі акцепту цієї публічної оферти, особа, яка має намір отримати інформацію на Сайті та/або отримати доступ до платних або безкоштовних послуг Сервісу та/або вчинити будь-які інші дії на Сайті, розуміє та підтверджує, що:

 • Текст публічної оферти зрозумілий, будь-яких питань на момент акцепту публічної оферти у Користувача послуг нема.
 • Допускається обробка персональних даних, якщо вона необхідна для виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних. Акцепт цієї публічної оферти означає згоду на обробку персональних даних особи, яка має намір отримати послуги Сервісу.
 • Сервіс має право виконувати розсилку повідомлень рекламно-інформаційного характеру користувачу, зареєстрованому на Сервісі, з використанням контактної інформації (персональних даних, явно вказаних Користувачем під час реєстрації або іншого використання Сервісу, а також із використанням даних, отриманих в автоматичному режимі від сторонніх сервісів (Соціальних мереж, Месенджерів, Операторів зв'язку)).

Рекламно-інформаційні повідомлення можуть бути надіслані через:

1. надсилання email-повідомлень;

2. надсилання SMS-повідомлень;

3. надсилання повідомлень за допомогою Месенджерів;

4. надсилання повідомлень за допомогою Соціальних мереж;

5. телефонні дзвінки, включно з автоматичними.

 • Сервіс має право робити розсилку рекламно-інформаційного характеру не тільки про свої послуги та пропозиції, а й робити розсилку рекламно-інформаційного характеру своїх партнерів, тобто юридичних осіб, індивідуальних підприємців, самозайнятих громадян і фізичних осіб, які співпрацюють із Сервісом.

Усі питання, не врегульовані цією публічною офертою, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

Договір на надання послуг онлайн-школи

(істотні умови)

1. Терміни та визначення

1.1. «Онлайн-школа» — послуга надання інформації за допомогою мережі Інтернет, яка розміщена на Сервісі.

1.2. «Сервіс» — Інтернет-сайт, за адресою якого (а також інші технічні засоби, за допомогою яких) забезпечується функціонування Онлайн-школи.

1.3. «Онлайн-курс» — інформаційний твір, зокрема аудіовізуальний, який спеціально створений для його показу в мережі Інтернет і складається з певної кількості Уроків.

1.4. «Урок» — частина Онлайн-курсу, яка логічно об'єднує частину інформації Онлайн-курсу і, за потреби, містить вимоги (завдання), що обмежують доступ до наступних Уроків або накладають інші обмеження на можливість Проходження онлайн-курсу.

1.5. «Проходження онлайн-курсу» — процес споживання інформації Онлайн-курсу, який націлений на отримання інформації, або знань, або навичок, що містяться в Онлайн-курсі, а також який включає в себе виконання обов'язкових або необов'язкових завдань з уроків.

1.6. «Учень», те саме, що й «Користувач» — фізична особа, яка зробила акцепт публічної оферти для можливості користуватись усіма послугами та всією інформацією, наданою на Сайті.

1.7. «Акаунт учня» — персональний простір Учня на Сервісі. Акаунт Учня є персоніфікованим.

1.8. «Викладач» — особа, яка надає послуги надання інформації та/або перевірки Відповідей Учнів на Сервісі.

1.9. «Відповідь Учня» — виконане Учнем завдання, яке він надає Викладачу для подальшої перевірки. Перевірка може виконуватися Викладачем або в автоматичному режимі. Унаслідок перевірки Відповідь може бути відхилена, що розцінюється як невиконання Завдання та накладає обмеження на Проходження Онлайн-курсу.

1.10. «Стоп-урок» — Урок, що обмежує доступ Учня до наступних уроків до моменту виконання Учнем вимог, закладених в Стоп-уроці.

1.11. «Вебінар» — інтерактивний онлайн-захід за участю Викладача Онлайн-курсу або запис такого онлайн-заходу

1.12. «Адміністратор Сервісу» — особа, яка є ініціатором оферти, надає послуги доступу до Онлайн-курсів та/або Вебінарів і здійснює контроль за діями Учнів.

1.13. «Умови проходження онлайн-курсу» — комплекс вимог і обмежень, що визначається Адміністратором Сервісу, який визначає умови для отримання доступу Учнем до Онлайн-курсу та визначає можливості, що надаються Учню під час проходження онлайн-курсу. До різних Учнів можуть пред'являтися різні вимоги, і різним Учням можуть надаватися різні можливості.

2. Предмет договору

2.1. Предметом цього Договору є:

 • надання послуги доступу до Онлайн-курсів для отримання інформації Учнями;
 • надання послуги доступу до Вебінарів;
 • надання послуги перевірки Відповіді Учня для перевірки правильності виконання завдання Учнем. Послуга перевірки Відповіді Учня надається, якщо вона буде передбачена відповідним Онлайн-курсом та Умовами проходження Онлайн-курсу.

3. Порядок надання послуг

3.1. Надання послуги доступу до Онлайн-курсу здійснюється так:

 • Доступ до Онлайн-курсу надається в Акаунті Учня. Користувач отримує доступ до обраного ним Онлайн-курсу «в тому вигляді, в якому він існує», і Адміністратор Сервісу не дає жодної гарантії та не несе відповідальності за невідповідність послуги конкретним цілям та/або очікуванням Користувача (зокрема, за актуальність контенту).
 • Доступ до Онлайн-курсу може бути обмежений періодом, що визначається Умовами проходження Онлайн-курсу.
 • Адміністратор сервісу має право змінити період доступу до Онлайн-курсу.
 • Онлайн-курс може містити один і більше Стоп-уроків. Кількість Стоп-уроків встановлюється Адміністратором Сервісу.
 • Якщо Учень не виконав вимоги Стоп-уроку або інші вимоги, закладені в Умовах проходження Онлайн-курсу, доступ до наступних Уроків Онлайн-курсу Учню не надається до моменту виконання необхідних вимог, але в межах періоду доступу до Онлайн-курсу та відповідно до Умов проходження Онлайн-курсу.

3.2. Учню, за взаємним погодженням із Адміністратором Сервісу, може бути надана можливість продовження доступу до Онлайн-курсу, якщо з яких-небудь поважних причин Учень не зміг виконати вимоги.

Процес проходження Онлайн-курсу у встановлений для Онлайн-курсу період.

3.3. Надання послуги доступу до Вебінарів здійснюється так:

 • Вебінари проводяться в прямій трансляції або в записі, включно з імітацією дій Викладача та інших глядачів. Порядок отримання доступу до Вебінару визначається Адміністратором Сервісу.
 • За фактом завершення Вебінару Учням може бути надано запис Вебінару. Порядок надання доступу до запису Вебінару визначається Адміністратором Сервісу.
 • За наявності технічної можливості, Адміністратор Сервісу надає Учню спеціальну форму спілкування (чату) із Викладачем під час Вебінару.

4. Вартість послуг і порядок оплати

4.1. Факт оплати вартості Онлайн-курсу та/або Вебінару означає, що Учень ознайомлений і згоден із наданою на Сервісі інформацією про Онлайн-курс та/або Вебінар, і має намір виконати Проходження Онлайн-курсу або прослухати Вебінар.

4.2. Послуги підлягають оплаті за допомогою платіжних систем, інформація про які доступна на Сервісі.

4.3. Після вибору Онлайн-курсу та/або Вебінару в Акаунті Учня формується рахунок на оплату. Сервіс може продублювати рахунок на оплату на електронну поштову адресу Учня або іншими способами з використанням відомих контактних даних Користувача.

4.4. Рахунок на оплату повинен бути оплачений Учнем протягом 3 (трьох) робочих днів із дня отримання, якщо інший строк не буде вказаний в рахунку або в Акаунті Учня.

4.5. У разі прострочення оплати доступ до Онлайн-курсу та/або Вебінару Учню не надається.

4.6. Часткова оплата рахунка й умови надання послуг у разі часткової оплати допускаються за рішенням Адміністратора Сервісу.

4.7. Сервісом можуть бути надані додаткові послуги, пов'язані з Онлайн-школою. Детальна інформація про послугу, її вартість, строки проведення, а також інші істотні відомості повинні бути вказані на Сервісі. Факт оплати таких додаткових послуг означатиме згоду Учня з усією інформацією щодо послуг, наданих Сервісом. До додаткових послуг застосовуються всі положення про Онлайн-курси або Вебінари, якщо в інформації про додаткові послуги не буде вказано інше.

5. Відповідальність

5.1. Учень несе відповідальність за невідповідність інформації, зазначеної ним під час реєстрації, і усвідомлює весь ризик несприятливих наслідків, пов'язаних з її невірним зазначенням. Адміністратор Сервісу не перевіряє достовірність наданих Учнем даних.

5.2. Учень несе відповідальність за розміщення на Сервісі об'єктів інтелектуальної власності, таких як фотографії, картинки, малюнки, статті, логотипи, інші об'єкти, яким надано правову охорону. У разі пред'явлення до Адміністратора Сервісу претензій третіх осіб, щодо зазначених об'єктів, Учень зобов'язаний самостійно їх урегулювати. Якщо до Адміністратора Сервісу буде пред'явлено позов про захист права, внаслідок якого Адміністратор Сервісу зазнає збитків, Учень відшкодовує такі збитки протягом одного місяця з дня пред'явлення Адміністратором Сервісу вимоги про відшкодування.

5.3. Учень несе відповідальність за копіювання та подальше розповсюдження Онлайн-курсу та/або Вебінару та/або іншої аудіовізуальної інформації, що надається Сервісом, як повністю, так і будь-якої їхньої частини. Адміністратор Сервісу у разі виявлення порушень, зазначених у цьому пункті, має право заблокувати Акаунт Учня (включно з припиненням надання послуг), пред'явивши йому відповідну претензію, а також звернутися в судовий орган для захисту своїх прав і стягнути з Учня в судовому порядку збитки або компенсацію. Якщо буде встановлено, що Учень є учасником та/або розповсюджувачем Онлайн-курсу (включно з частинами Онлайн-курсу) на сервісах спільних покупок інформаційних продуктів (складчина), Учень буде зобов'язаний виплатити Адміністратору Сервісу штраф у розмірі 15 316,00 (п'ятнадцять тисяч триста шістнадцять) доларів США. Якщо буде встановлено, що Учень є розповсюджувачем Онлайн-курсу (включно з частинами Онлайн-курсу) на інших ресурсах, що не потрапляють під визначення «сервіс спільних покупок інформаційних продуктів», Учень буде зобов'язаний виплатити Адміністратору Сервісу штраф у розмірі 7 658,00 (сім тисяч шістсот п'ятдесят вісім) доларів США за повне розголошення та 459,00 (чотириста п'ятдесят дев'ять) доларів США за кожен випадок часткового розголошення.

5.4. Учень несе відповідальність за надання третім особам доступу до свого Акаунта. У разі надання доступу третім особам, Учень виплачує Адміністратору Сервісу штраф у розмірі 4 594,00 (чотири тисячі п'ятсот дев'яносто чотири) долари США за кожен випадок порушення.

6. Відмова від послуги Сервісу

6.1. У разі якщо Учень оплатив Онлайн-курс або іншу послугу, але згодом прийняв рішення відмовитися від Проходження Онлайн-курсу або від іншої платної послуги Сервісу, він зобов'язаний повідомити про це Адміністратора Сервісу, надіславши йому відповідне повідомлення за допомогою засобів зворотного зв'язку, зазначених на Сервісі, не пізніше ніж за 7 днів з моменту оплати.

6.2. Платежі менше 100$ поверненню не підлягають. Для платежів понад 100$, всі повернення грошових коштів Учневі перераховуються за вирахуванням 50$ за використання платформи і комісій платіжних систем, за допомогою яких Учень оплачував послуги. Повернення здійснюється тільки в тому випадку, якщо Учень відмовився від послуг Сервісу протягом 7 днів після оплати.

6.3. При повідомленні про відмову від Сервісу, Учень повинен додати документ, що засвідчує особу (посвідчення особи, паспорт, водійські права), щоб повернення було схвалено Компанією.

6.4. Кошти будуть повернуті Учневі протягом 45 робочих днів з дня затвердження повернення Компанією.

6.5. Повернення здійснюється тим самим методом і на ті самі реквізити, які використовувалися Учнем під час оплати послуг.

7. Особливі умови

7.1. Сервіс має право використовувати Відповіді Учнів будь-яким способом, без будь-яких обмежень.

7.2. Заміна Онлайн-курсу на вимогу Учня проводиться виключно за рішенням Адміністратора Сервісу та в разі наявності такої можливості, зокрема в разі наявності вільних місць на Онлайн-курсі.

8. Заключні положення

8.1. Ця Угода діє безстроково.

8.2. Зі спірних питань Сторонами узгоджена процедура досудового порядку врегулювання спорів.

8.3. Претензія щодо Сервісу повинна бути передана на електронну поштову адресу, вказану на Сервісі, із зазначенням в темі листа «Спірне питання». Адміністратор Сервісу надсилає претензію на електронну поштову адресу Учня, вказану ним у момент реєстрації.

8.4. За відсутності домовленості щодо спірного питання протягом 35 (тридцяти п'яти) днів із дня отримання претензії Сервісом або Учнем, зацікавлена сторона має право звернутися до судового органу Об'єднаних Арабських Еміратів, Дубай.

8.5. Сервіс не несе відповідальності за будь-які збої, що виникають у телекомунікаційних і енергетичних мережах або збої обладнання, що забезпечує функціонування Сервісу; дії шкідливих програм, що спричинили припинення або призупинення роботи мережі Інтернет як загалом, так і в окремих сегментах мережі, задіяних під час виконання цієї Угоди; за протиправні дії третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення Сервісу з ладу.

8.6. Ця Угода може бути змінена Адміністратором Сервісу в будь-який момент, у зв'язку з чим на Користувача покладено обов'язок щотижня перевіряти актуальність тексту цієї Угоди й уважно читати всі опубліковані зміни.

8.7. Адміністратор Сервісу вживе всіх необхідних заходів щодо попереднього повідомлення Користувача про зміну тексту цієї Угоди, зокрема за допомогою розсилок повідомлень інформаційного характеру на адреси електронної пошти, зазначені під час реєстрації. Проте обов'язок Користувача регулярно переглядати цю Угоду є пріоритетним, і Учень не може пред'являти претензії до Адміністрації Сервісу про свою незгоду зі змінами на підставі неотримання відповідного повідомлення.

8.8. Сервіс не несе жодної відповідальності за видачу пошуковим роботом будь-якої пошукової системи фотографії Учня, у разі якщо Учень розмістив своє фото у своєму Акаунті.

8.9. Правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням даної публічної оферти, регулюються законодавством Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).