Політика конфіденційності коледжу DevEducation

 1. 1. Загальні положення

  Справжня політика обробки персональних даних визначає порядок обробки ваших персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки ваших персональних даних (далі - Оператор).
  Оператор ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
  Справжня політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://deveducation.сom/

 2. 2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

  Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
  Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
  Веб-сайт - сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://deveducation.сom/;
  Інформаційна система персональних даних - сукупність містяться в базах даних персональних даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;
  Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;
  Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
  Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;
  Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається Користувачеві веб-сайту https://deveducation.сom/
  Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту https://deveducation.сom/
  Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певного кола осіб;
  Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
  Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі;
  Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

 3. 3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача

  Прізвище, ім'я, по батькові;
  Номер телефону;
  Адреса електронної пошти;
  Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика і Гугл Аналітика та інших).
  Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

 4. 4. Цілі обробки персональних даних

  Мета обробки персональних даних Користувача - укладення, виконання та припинення цивільно-правових договорів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та / або матеріалами, що містяться на веб-сайті https://deveducation.сom/; уточнення деталей замовлення.
  Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень.
  Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

 5. 5. Правові підстави обробки персональних даних

  Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://deveducation.сom/. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.
  Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

 6. 6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

  Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

Наш інтернет-сайт управляється відповідно до Загального регламенту щодо захисту даних (GDPR), (Постанова (ЄС) 2016/679), що є обов'язковим до виконання законодавчим актом. Це Положення складено відповідно до вимог GDPR.

Наша політика захисту даних базується на наступних принципах:

 • Обробка персональних даних повинна здійснюватися законним, чесним і прозорим чином;
 • Збір персональних даних має здійснюватися тільки для встановлених, однозначних і законних цілей та не передбачає додаткову обробку даних, не сумісну з цими цілями;
 • Збір персональних даних має бути належним, доречним і обмежуватися тільки відомостями, необхідними для цілей, в яких ці дані збираються;
 • Персональні дані повинні бути точними і при необхідності обновляться;
 • Необхідно приймати всі розумні заходи, що гарантують, що неточні персональні дані, в залежності від мети їх обробки, будуть негайно видалені або виправлені;
 • Персональні дані повинні зберігатися таким чином, щоб суб'єкт даних міг бути ідентифікований не довше ніж це потрібно для досягнення цілей, в яких ці дані були зібрані;
 • Все персональні дані повинні зберігатися таким чином, щоб забезпечити їх конфіденційність і безпеку;
 • Суб'єкти даних повинні мати право на доступ до персональних даних, на їх зміну або видалення, на обмеження обробки, заперечення проти неї, а також право на перенесення даних.