Професія

QA Automation Engineer

QA Automation Engineer – це спеціаліст, який забезпечує якість продукту та контролює всі етапи розробки з моменту появи ідеї до релізу. Він має компетенції і тестувальника та розробника. Він бере участь у всіх процесах розробки: від підготовки стандартів і вимог до розробки продукту. А також володіє ручним тестуванням та пише скрипти для автоматизації цього процесу, повідомляє про проблеми та контролює їх виправлення.
Практика
з першого тижня навчання
Грант
у розмірі 50% для кожного студента
Тривалість курсу
9 місяців
Середня заробітна плата
$1 200
Мова викладання
Російська
Країна
Азербайджан, Україна, Казахстан, Латвія, Литва, Естонія, Інше

Ця професія для тих, хто:

Має розвинену логіку та схильність до системного мислення
Має розвинену логіку та схильність до системного мислення
Вміє швидко навчатися та працювати в команді
Вміє швидко навчатися та працювати в команді
Хоче мати знання не тільки в тестуванні, а й програмуванні, і впливати на якість продукту на всіх етапах
Хоче мати знання не тільки в тестуванні, а й програмуванні, і впливати на якість продукту на всіх етапах

Як почати кар'єру в IT?

1
Залишіть заявку
2
Отримайте грант, що покриває 50% вартості навчання
3
Навчіться новій професії онлайн
4
Пройдіть практику у віртуальній лабораторії
5
Закінчіть стажування на реальному проєкті
Залиште заявку на навчання та отримайте грант в розмірі 50% від вартості курсу!

Програма курсу

 • Введення у професію
 • Подальші шляхи розвитку у цій галузі
 • Основи тестування
 • Чек-листи
 • Баг
 • Оточення
 • Баг-репорт
 • Кроки відтворення
 • Класифікація багів
 • Manual vs Automation
 • Що таке тестування
 • 7 принципів тестування
 • Розбір домашнього завдання
 • Життєвий цикл ПЗ
 • Завдання тестувальника
 • Переваги та недоліки професії QA-тестувальника
 • Класифікація видів тестування: знання системи
 • Тестування чорної скриньки
 • Тестування білої скриньки
 • Тестування сірої скриньки
 • Класифікація видів тестування: за об'єктом тестування
 • Приклад тестування олівця
 • Класифікація видів тестування: додаткові види тестування
 • Тестування дверей
 • Рівні тестування
 • Відмінності ad-hoc та дослідницького тестування
 • Тестова документація
 • Mind Map
 • Requirements
 • SRS
 • Features Acceptance Criteria
 • Test cases
 • Check lists TRACEABILITY MATRIX
 • Test Plan
 • Bug report
 • COST OF BUG
 • Test report
 • Основні принципи та цілі тестування документації
 • Цілі та техніки тест-дизайну
 • Еквівалентний поділ (Equivalence Partitioning)
 • Аналіз граничних значення (Boundary Values)
 • Таблиця прийняття рішень (Decision Table)
 • Дерева класифікації
 • Попарне тестування (Pairwise testing)
 • Доменне тестування
 • Тестування за сценаріями використання (Use Case Diagram)
 • Тестування таблиці станів та переходів (State-transition Table)
 • Додаткові техніки тест-дизайну
 • Метрики тестування та тестове покриття
 • Історія користувача
 • Декомпозиція
 • Пріоритизація MoSCoW
 • UML Діаграми
 • Розбір домашнього завдання
 • Життєвий цикл тестування (Software Testing Life Cycle)
 • Введення у методології розробки ПЗ
 • Waterfall - каскадна модель
 • V-Model
 • Agile
 • XP (Extreme Programming)
 • Scrum
 • Kanban
 • Практичне завдання
 • Що таке системи контролю версій - GIT
 • Типи GIT
 • Як і навіщо працювати з GIT
 • Початок роботи з GIT
 • Робота з файлами
 • Скасування змін у проекті
 • Переміщення між версіями файлів
 • Розгалуження
 • Основні команди у GIT
 • Основи Jira
 • Проекти та основні об'єкти проекту
 • WORKFLOW
 • Типи Issues
 • Створення глобальної функціональності (Epic)
 • Створення користувальницької історії (User Story)
 • Створення завдань (Task та Sub-task)
 • Створення звіту про дефект (Bug report)
 • Planning poker та Story point
 • JQL (Jira Query Language)
 • Документообіг (Confluence)
 • Що таке веб-додаток
 • Що таке COOKIES
 • Що таке WEB CACHES та HTTP SESSIONS
 • Тестування продуктивності та конфігураційне тестування
 • Крос-браузерне, крос-платформне тестування
 • Тестування локалізації
 • Тестування верстки
 • Сертифікати та їх типи
 • Введення у SEO
 • Поняття та загальні принципи К-С архітектури
 • Монолітні та розподілені системи. Види масштабування, переваги та недоліки
 • Що таке API
 • HTTP запити. Синхронні та асинхронні запити. Коди станів
 • Що таке SOAP Services
 • Що таке REST | Принципи REST
 • Swagger
 • Postman
 • Що таке «Навантажувальне тестування»
 • Як проводити навантажувальне тестування
 • JMeter - введення
 • JMeter - тестовий проект
 • JMeter - генерація звіту про тестування
 • JMeter - аналіз результатів навантажувального тестування
 • Поняття реляційних БД, основні визначення
 • Модель "сутність-зв'язок", типи зв'язків у відносинах. Нормалізація БД (форми 1-3)
 • Структура SQL. Типи даних
 • Встановлення та налаштування SQL сервера
 • Основні операції з даними: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
 • Запити до БД: вибірка унікальних значень, фільтрація, угруповання та сортування, отримання діапазону
 • Запити до БД: агрегатні функції, підзапити, оператор EXISTS, alias
 • Об'єднання таблиць
 • Розуміння транзакцій
 • Операційні системи Android та IOS. Особливості тестування мобільних додатків
 • 5 принципів тестування мобільних додатків
 • Перегляд логів програми в Android Studio, знімки екранів девайсів та запис відео
 • Використання AVD Manager для тестування на емуляторах
 • Перегляд логів програми у Xcode
 • Використання Charles для перехоплення запитів на сервер
 • Тестування Push Notifications
 • Дистриб'юція додатків, вимоги маркетів, бета-тестування.
 • Apple-підписки, тестові Apple ID для їх тестування
 • Налаштування оточення для складання Android-програми
 • Збірка Android програми
 • Додавання нового проекту до App Center та підключення аналітики
 • Що таке CI/CD: розбираємося з безперервною інтеграцією та безперервною поставкою
 • Огляд платформи .NET Огляд мови C#
 • Створення першого проекту
 • Запуск першого проекту
 • Операції введення/виводу
 • Використання змінних
 • Типи даних
 • Арифметичні та логічні операції
 • Умовні вирази
 • Умовні конструкції
 • Цикли
 • Масиви
 • Робота з рядками
 • Тип char
 • Робота зі списками
 • Простір імен
 • Методи
 • Область видимості змінних
 • Колекція об'єктів
 • Черга
 • Стек
 • Словник
 • Посилальні та значущі типи у стеку, складові типи даних у стеку
 • Принципи ООП
 • Code style
 • Модифікатори доступу
 • Класи
 • Конструктор
 • C#: this
 • Види інструментів для автоматизації тестування
 • Вибір інструментів для автоматизації тестування
 • Впровадження засобів автоматизації та рентабельність
 • Що таке виняток. Обробка винятків
 • Генерація винятків та рекомендації щодо оформлення коду
 • Що таке Unit-тести
 • Unit Tests: параметризовані та непараметризовані тести
 • Hooks
 • TDD підхід
 • Огляд фреймворків для Unit-тестування
 • Приклади тестів
 • Основа роботи з DataBase
 • SQL Connector
 • Надсилання SQL запиту
 • Зчитування даних із відповіді, робота з таблицями
 • Що таке API
 • Склад API запиту та тіло API запиту
 • Надсилання API запиту
 • Зчитування даних з API
 • Передача файлів через API
 • Отримання файлів з API
 • BDD: основний принцип
 • BDD: різновид TDD
 • Переваги BDD
 • SCENARIOS
 • Приклад Feature File
 • SpecFlow/Cucumber
 • Page object model
 • Основні поняття та методи Selenium Webdriver API
 • Типи локаторів
 • Приклад використання Webdriver API. Selenium WebDriver
 • Wait
 • Page Object Pattern
 • Що таке Appium
 • Чому Appium
 • Використання Appium
 • Використання BrowserStack разом із Appium

Як буде виглядати ваше резюме після навчання?

Avatar
Junior QA Automation Engineer
Hard skills
 • Базові навички ручного тестування
 • Знання принципів тестування веб-додатків
 • Знання принципів тестування мобільних додатків
 • Навички роботи з продуктовою документацією: вимогами та специфікаціями до ПЗ (SRS)
 • Навички ведення тестової документації із забезпечення якості (плани тестування - Test Plans), списки перевірок (Checklists), набори тестових сценаріїв (Test Cases), звіти про дефекти (Bug Reports), інтелект-карти (Mind map), матриця покриття вимог (RTM) , UML діаграми)
 • Знання техніки тест-дизайну при проектуванні тестових сценаріїв
 • Добре розуміння життєвих циклів розробки програмного забезпечення та життєвого циклу дефектів (STLC, SDLC)
 • Знання методології гнучкої розробки програмного забезпечення (Scrum)
 • Досвід роботи із системами відстеження проблем Jira
 • Базові навички роботи із системою контролю версій (GIT)
 • Знання архітектури клієнт-сервер
 • Базові знання веб-технологій
 • Базові знання роботи з базами даних SQL
 • Основи роботи з Jmeter та Postman
Soft Skills
 • Творчий підхід до завдань
 • Вміння керувати часом
 • Вміння домовлятися з людьми
 • Адаптивність та аналіз ситуації
 • Високі комунікативні навички

Переваги навчання в DevEducation

Employment
Можливість вчитися з будь-якої точки світу у зручний час
Employment
Практика з перших занять та створення якісного портфоліо
Employment
Навчання систематизовано та проводиться досвідченими IT-фахівцями

Що про нас говорять випускники?

 • Поліна Герасимова
  Поліна Герасимова
  Frontend розробник
  Курс добре спланований, є відео уроки, матеріали для читання та практичні завдання. У нас були щоденні зустрічі з експертом у робочі дні, де можна було поставити запитання. Якщо щось незрозуміло завжди допомагали. Ще хочу відзначити відмінну роботу кураторів курсу. Завжди підтримували, завжди були на зв'язку і допомагали з усіма питаннями. Мені курс дуже сподобався. Особливо, проєкти у віртуальній лабораторії. Вони були дуже цікаві, потрібно було думати самостійно і доходити до якихось рішень. Я думаю, що це хороший курс для старту в IT напрямку. Тож усім раджу і бажаю удачі!
 • Лiя Iванiнська
  Лiя Iванiнська
  Project Manager
  Незважаючи на те, що в минулому в мене вже був досвід роботи керівником відділу пакування (дуже схоже на РМ), на курсі я дізналася багато такого, що мене вразило. По-перше, я не знала, що стиль лідерства можна змінити, що ступінь успішності себе-лідера можна якось змінити. Думала, комусь дано, а комусь ні, наприклад, надихати людей за собою слідувати. Але на курсах прийшло розуміння, що для цього існують інструменти, можна займатися і досягти своїх цілей. Я пішла на курс маючи тестовий проєкт. І, заради експерименту, почала робити все за порадами з курсів. Дивно: ти просто береш і робиш, а шлях від ідеї до готового сайту сам стелиться під ногами. Насправді знайти новий проєкт заробляти не проблема після курсу - тепер, переглядаючи вакансії на роль проджект-менеджера, я можу сказати: "Так, я це розумію, мені ці слова знайомі, я знаю, що з цим робити і як працювати".
 • Марія Співак
  Марія Співак
  Frontend розробник
  Я закінчила курси школи DevEducation за напрямком Java. Одразу після закінчення курсів мене запросили на співбесіду в компанію, котре я вдало пройшла, і зараз я закінчую стажування. Дуже цінно, що курси викладали люди, котрі працюють розробниками. Вони надавали безцінний досвід та знання, завжди були на зв'язку та відповідали на всі запитання, котрі з'являлись у нас. Після першого заняття, ми вже почали практикуватись, а в кінці курсу створили командою цілий проєкт. Школа дійсно випускає справжніх ІТ-спеціалістів і дає шанс на цікаву та перспективну роботу.
 • Анастасія Коваль
  Анастасія Коваль
  Project Manager
  Курси від DevEducation знайшла завдяки рекламі в instagram. Це той випадок, коли реклама може бути дуже корисною. Під час навчання було багато нового для мене. Щось було зовсім новим, щось знала поверхнево і завдяки навчанню поглибила ці знання. Курс дуже інтенсивний, за 5 тижнів ми встигли пройти стільки, як за рік навчання. І що важливо: все, що вивчається на курсі – дуже прикладне, не теоретичні,а взяте з реальних ситуацій. Це завдяки тому, що всі викладачі – діючі PM з різних компаній. Дуже вдячна їм за досвід, який вони передали.
 • Віолетта Кузьменко
  Віолетта Кузьменко
  QA Automation Engineer
  Я прийшла в DevEducation, будучи новачком в IT. Я отримала багато теоретичних і практичних навичок в QA і тепер легко застосовую їх в роботі. DevEducation дає не тільки досвід, але і можливість реалізувати себе. Це саме те, що дозволяє стати професіоналом і досягти великих висот. Не бійтеся починати щось нове, пробуйте і ви не пошкодуєте!
 • Віктор Зозуля
  Віктор Зозуля
  Frontend розробник
  Я довгий час працював барменом, але давно планував спробувати IT. Головне в DevEducation - це люди. На співбесіді зі мною спілкувався особисто глава академії, а протягом усього навчання я відчував підтримку з боку кожного працівника. Викладачам було важливо, щоб ми якісно навчилися і могли без проблем знайти роботу. Зараз я Software Developer, і за час роботи вивчив вже не одну бібліотеку і не одну мову. Але базу для цього заклали саме в DevEducation!
 • Валентин Зуев
  Валентин Зуев
  QA Automation Engineer
  До приходу в DevEducation я багато де працював: кур'єром, торговим представником, менеджером інтернет-магазину і контент менеджером. Але кожного разу наставав момент, коли розумів, що більше не розвиваюся. Тоді я вирішив знайти таку сферу, де завжди буде можливість росту, і вибрав IT. На курсах DevEducation я формував величезну базу знань, багато практикувався, а також брав участь у Хакатоні з командами з різних країн. Зараз працюю в компанії Wizards Dev на позиції QA / AT. Пам'ятайте, що не важливо ким і як ви працювали до цього моменту, ставте мету і будьте гарантом свого успіху!

Найчастіші питання

Курс викладається російською, на всіх курсах використовується англійська IT-термінологія.
Після закінчення курсу ви отримаєте сертифікат, що підтверджує вашу кваліфікацію.
Навчання відбувається в онлайн-форматі. Можна навчатися у будь-який зручний час.
Курси викладають профільні фахівці з досвідом понад 5 років, а також співробітники партнерських ІТ-компаній, що діють.
Власник гранту не несе юридичних чи фінансових зобов'язань перед академією. Ви маєте право відмовитись від використання гранту або скористатися ним для проходження іншого курсу.
З програмою можна ознайомитись на сайті deveducation.com у розділі «Курси». Також можна залишити заявку і ми розповімо подробиці по телефону.
Залишіть заявку на нашому сайті, ми передзвонимо та допоможемо з вибором відповідного напрямку.
Зайдіть на deveducation.com, виберіть курс, що цікавить, і ознайомтеся з портретом ідеального студента. З нього ви дізнаєтесь, які знання знадобляться для отримання гранту.
Після проходження курсу QA Automation Engineer ви зможете працювати як Junior QA Automation Engineer, займатися забезпеченням якості продукту відповідно до стандартів та специфікацій.
Так, всі заняття проходять в онлайн-форматі.
Якщо ви отримали грант, то з вами укладається договір, в якому буде вказано назву курсу та кількість навчальних годин. Також після закінчення курсу ви отримаєте акт про виконану роботу.
Так, вже через 4 місяці, приділяючи навчанню до 8 годин на тиждень, ви отримаєте потрібну професію.
Ми є некомерційним проєктом і намагаємося зробити так, щоб кожен зацікавлений студент отримав грант на навчання. Прагнення студента отримати грант означає сильне захоплення ІТ-галузою. Ми підтримуємо людей, які палають ідеєю стати професіоналами. Ціна курсу при отриманні гранту є символічною. Це просто фільтр від несумлінних студентів та показник серйозності намірів студента. Ми не заробляємо на тому, щоби продати якийсь курс. Наша вигода в тому, щоб постачати в ІТ-компанії фахівців високого рівня — набагато вище, ніж надають сайти з працевлаштування або HR-служби. Ми надаємо якісне навчання на ринку ІТ-освіти з точки зору здобуття професії. Зміст навчальних програм спочатку орієнтовано реальні ТЗ сучасних ІТ-компаній. Ми досконало знаємо, що знадобиться для працевлаштування. Ми домовились із компаніями-партнерами про виділення грошей на навчання. Це зробило курси доступними для будь-якого зацікавленого студента. Незважаючи на те, що ми відповідаємо запитам бізнесу, ми повністю граємо на стороні студента з погляду процесу навчання.

Інші курси

Prompt Engineer - удосконалює мовні моделі AI, такі як ChatGPT. Він створює конкретні інструкції або запити, щоб генерувати бажані результати. ШІ стає дедалі незаміннішим у всіх сферах бізнесу, а разом із цим зростає і потреба в інженерах, які працюють зі штучним інтелектом. Пройдіть курс і опануйте одну з найбільш інноваційних і затребуваних професій нашого часу! Prompt Engineer

UX/UI дизайнер - один із найзатребуваніших фахівців у галузі IT. Він проєктує призначені для користувача інтерфейси, відповідає за візуалізацію додатків і сайтів, прагнучи зробити їх зручними та привабливими для користувачів. Запишись на курси UX/UI дизайну та опануй цю затребувану професію з нуля! UX/UI дизайнер

Project Manager — фахівець, без якого не може обійтись жоден IT-проєкт. Якщо ви хочете увійти до сфери IT-технологій, але не готові вивчати мови програмування, тоді професія Project Manager — те, що вам потрібно. Запишіться на курс Project Management та почніть свій шлях до IT! Project Manager

Завдання QA-інженера - перевіряти новий софт і віддавати на доопрацювання, якщо він не відповідає заявленим вимогам. Жоден програмний продукт не запускається без перевірки якості та тестування функціоналу. Освойте професію QA Engineer, і ви завжди будете потрібні на IT-ринку! Manual QA Engineer

QA Automation Engineer – це спеціаліст, який забезпечує якість продукту та контролює всі етапи розробки з моменту появи ідеї до релізу. Він має компетенції і тестувальника та розробника. Він бере участь у всіх процесах розробки: від підготовки стандартів і вимог до розробки продукту. А також володіє ручним тестуванням та пише скрипти для автоматизації цього процесу, повідомляє про проблеми та контролює їх виправлення. QA Automation Engineer

Професія Frontend-розробник є лідером за кількістю запитів від роботодавців. Без цього фахівця не може обійтися жодна сучасна компанія, яка має сайт. Хочете стати Frontend-розробником та створювати сайти, інтернет-магазини, маркетплейси та інше? Записуйтесь на наш курс! Frontend розробник

Виберіть країну
Азербайджан
Україна
Казахстан
Латвія
Литва
Естонія
Інше
Prompt Engineer Мова викладання: Російська
Цей курс навчить вас створювати, вдосконалювати та ефективно використовувати різні види штучного інтелекту.
Детальніше
UX/UI дизайнер Мова викладання: Російська
Курс UI UX дизайн дозволить освоїти нову професію з нуля, навчить проєктувати зручні інтерфейси користувача та візуалізувати прототипи сайтів і додатків.
Детальніше
Project Manager Мова викладання: Російська
Курс навчить вас керувати командою розробки та вести IT-проєкти з нуля: від збору вимог до успішного релізу та подальшої підтримки проєкту.
Детальніше
Manual QA Engineer Мова викладання: Російська
Практичний курс охоплює всі основні концепції мануального тестування програмного забезпечення. Складається із введення в мануальне тестування та основ автоматизації.
Детальніше
QA Automation Engineer Мова викладання: Російська
Цей курс - вступ до автоматизації тестування веб- і мобільних додатків, а також API. Включає вивчення мов C#, SQL і BDD підходу.
Детальніше
Frontend розробник Мова викладання: Російська
Курс є введенням у сучасну веб-розробку з використанням JavaScript, HTML та CSS.
Детальніше
Заповніть форму і дізнайтеся більше про те, як побудувати кар'єру в IT з DevEducation!
Курси QA Automation
QA тестувальник займається забезпеченням якості. Діяльність цього фахівця націлена на покращення розробки програмного забезпечення через своєчасне виявлення помилок. Професія користується великою популярністю, оскільки поріг входження до неї нижчий, ніж інші IT-спеціальності.

Обов'язки QA Automation Engineer

Ключове завдання QA сфокусовано на процесах розробки програмного забезпечення. Цей фахівець виявляє баги, помилки та інші дефекти. Завдяки цьому розробники одержують можливість виправити всі виявлені тестувальником недоліки продукту. Робота має на увазі наступне:
 • оцінку наявних ризиків;
 • перевірку вимог до ПЗ, що розробляється;
 • формування ідей щодо покращення якості додатків;
 • проведення тестів;
 • аналіз одержаних результатів.
QA має окремий напрямок — Quality Control. Під ним розуміють контроль якості. QC проводять аналіз підсумків тестування, займаються пошуком та усуненням виявлених проблем. Існує більш вузький напрямок у сфері QA/QC. Йдеться про тестувальника програмного забезпечення, який проводить перевірку готової програми на помилки та невідповідність наявним вимогам. Далі цей фахівець документує виявлені баги та проблеми. Тестування є ключовим процесом розробки якісних продуктів. QA має чотири напрямки:
 • Test Analyst. Спеціалізується на статичному тестуванні за встановленими вимогами. Здійснює перевірку їхньої повноти, однозначності та несуперечності.
 • Test Designer. Формує тести на основі встановлених вимог, розробляє конфігурації, які необхідні для якісної перевірки програмного забезпечення.
 • Test Executor. Проводить тести, здійснює документування виявлених багів та місця їх появи.
 • Test Manager. Зосереджено на управлінській роботі. Займається плануванням заходів, пов'язаних із тестуванням, та контролює їх перебіг. До його обов'язків входять оцінка термінів, постановка завдань членам команди, спілкування з представниками інших підрозділів компанії тощо.
QA зобов'язаний своєчасно підготувати план тестування доти, як за справу візьметься тестувальник. Останній розуміє, як працює продукт, які у нього недоліки та недоробки. Так відбувається у теорії. Насправді ситуація дещо інша. Дуже часто межі між тестувальником та QA немає. Нині ці дві професії сприймаються як єдине ціле. Проте є різниця. QA повинен працювати над забезпеченням процесів, необхідним для підвищення якості програми, що розробляється в цілому. Тестувальник лише безпосередньо здійснює перевірку ПЗ на відповідність встановленим вимогам. За аналогією з медициною QA можна порівняти з профілактикою. Тестувальники ж займаються діагностикою. Однак зараз обидва напрями сприймаються однаково. Навіть у західних компаніях усіх тестувальників називають QA Engineer. До переліку обов'язків спеціаліста входить таке:
 • ведення документації;
 • аналіз підсумків виконання поставлених завдань;
 • відстеження життєвого циклу багів;
 • комунікації з розробниками для оптимального фіксування помилок;
 • виявлення проблем у продукті, занесення їх у трекінгову систему;
 • проведення тестів;
 • розробка кейсів для перевірки якості програми;
 • планування процесів;
 • аналіз та опрацювання всіх деталей у бізнес-аналітика або безпосередньо замовника.
Хороший QA Engineer повинен розумітися на логіці продукту, над яким працює. Йому необхідно досконало володіти всією важливою інформацією про проєкт. Тестувальнику доводиться багато комунікувати із розробниками. Останні дуже часто знають лише свою ділянку роботи. Тестувальнику важливо розуміти роботу продукту на більш глобальному рівні. Тільки у цьому випадку фахівець може оцінити рівень його якості. Робочий день QA Automation Engineer зазвичай складається з:
 • формування документації
 • взаємодії з програмістами
 • вивчення та деталізації вимог замовника продукту
 • Stand Up та нарад
 • перевірки баг-трекінгової системи, щоб переконатися у виправленні виявлених раніше помилок
 • створення тест-кейсів та тестування продуктів
Ранок зазвичай починається з ревізії завдань. Фахівець знайомиться із новими завданнями. Вдень проводиться підготовка та запуск компіляцій. Тестувальник аналізує підсумки автотестів, займається оформленням тикетів та іншою роботою. Потім оновлює статус тасків у баг-трекері. Також провадиться перезапуск компіляцій.

Переваги та недоліки професії

Курс QA Automation Engineer буде цікавий тим, кого приваблює можливість підвищувати якість програмного забезпечення, що розробляється. Ця професія також подобається людям, які люблять знайомитися з новими технологіями та розбиратися в деталях. Опитування тестувальників вказують на те, що інтерес до роботи зростає з часом. Спеціалісти-початківці стикаються з безліччю невідомих їм аспектів. Не завжди ясно, що і з якою метою робиться. Розуміння всіх робочих процесів приходить з часом. Після цього у багатьох з'являється бажання братися за складніші та цікавіші завдання. QA Automation Engineer – професія, яка підійде людині з аналітичними здібностями. Постійне вивчення продуктів щодо наявності багів і прагнення зробити додаток краще вимагає серйозних інтелектуальних зусиль. Ще один плюс професії – можливість швидко увійти в індустрію IT та почати добре заробляти. Деякі фахівці відверто зізнаються, що їх залучив низький поріг входження до інформаційних технологій. Зазначимо, що до розробників вимоги щодо знань набагато вищі, ніж до тестувальників. Деякі фахівці спочатку планують за якийсь час переорієнтуватися на професію програміста. Також є ті, хто вважає роботу тестувальника цікавішим, ніж розробника. Професія QA Automation Engineer має і мінуси. Багато хто вважає її надто монотонною. Це особливо яскраво проявляється в роботі фахівця-початківця, оскільки йому доводиться вирішувати безліч однотипних завдань. Проведення тест-кейсів та заповнення документації також може здатися досить нудним процесом.

Як стати QA Automation Engineer

Спочатку потрібно пройти навчання. У цьому вам допоможуть курси тестувальника від DevEducation. Програму навчання QA Automation Engineer у нашому освітньому хабі розробляли спеціалісти, і вона дуже насичена. Наповнена тими опціями, які реально знадобляться у роботі. Викладачі DevEducation сформували програму, розроблену на основі особистого досвіду участі у створенні найрізноманітніших веб-порталів, онлайн-сервісів, десктопних та мобільних додатків. Навчання включає як теорію, а й практику. Під час навчання студенти працюють над реальними проєктами, які в майбутньому можна буде додати до свого портфоліо. Це великий плюс, оскільки роботодавці особливо цінують претендентів на реальний досвід. Після проходження курсів DevEducation студенти одержують іменні сертифікати.

Поради новачкам

Тестувальнику потрібно розуміти, як проходить повний цикл розробки програмного забезпечення. Необхідно вивчити ключові інструменти та технології. Для початку потрібно чітко розуміти:
 1. Що таке тестування?
 2. На які різновиди воно поділяється?
 3. Що являє собою баг та його життєвий цикл?
 4. Яку документацію має вести тестувальник?
Як правило, саме ці питання задають першими на співбесіді з QA Automation Engineer, що починає. Щоб покращити якість своєї роботи, тестувальнику потрібно активно розвиватись у професійному плані. Йдеться про читання профільної літератури та статей, у яких розуміються актуальні для цієї спеціальності теми. Не зайвим буде вивчення HTML, CSS, SQL, мови програмування та інших технологій. Ці знання дозволять тестувальнику якісніше виконувати свої обов'язки та динамічніше будувати свою кар'єру. QA відповідає за підвищення якості розробки. Отже, йому знадобляться навички, притаманні іншим членам команди. Тестувальнику допоможе в роботі розуміння:
 • Обмежень технічного характеру під час реалізації завдань. Бажано, хоча б поверхнево поникати код.
 • Цільової аудиторії майбутнього продукту.
 • Як працюють компоненти проєкту разом.
QA Automation Engineer повинен розбиратися в технічних нюансах та бізнес-цілях програми. Для тестувальника також важлива комунікабельність. Цьому фахівцеві доводиться спілкуватися з різними членами команди, щоб досягати високих результатів. Початківцям рекомендується ставити більше запитань. Так можна швидко вникнути у суть процесів та налагодити роботу максимально ефективно. Середня зарплата у сегменті QA варіюється від 600 до 2700 USD. Крім того, згідно зі статистикою, саме тестувальники найчастіше стають Project Manager. Це з тим, що їм доводиться взаємодіяти з іншими фахівцями. У зв'язку з цим тестувальники дивляться на проєкт, що реалізується, більш глобально. За рахунок цього вони набувають швидше за інших фахівців знання, необхідні для роботи на керівній посаді.