Peşə

JAVA TƏRTİBATÇISI

Java bir çox şirkətlər tərəfindən istifadə olunan universal proqramlaşdırma dilidir. O, müxtəlif platformalarla uyğun gəlir və təkmilləşdirilməyə və modernləşməyə davam edir. Bu o deməkdir ki, Java proqramçısı kimi iş tapmaq çətin olmayacaq! Vaxtınızı boş yerə sərf etməyin və tələb olunan bir peşəyə bu gün yiyələnməyə başlayın!
Təlimin
birinci həftəsindən təcrübə
Işə qəbul
Kursdan dərhal sonra
Qrant
tələbə üçün 85% ölçüsündə,ayda cəmi 40$
Təlimin müddəti
4 ay
Orta əmək haqqı
tərtibatçının — 1 200$
Təlimin intensivliyi
Həftədə 5 dərs,Gündə 4 saat

Bu peşə:

Analitik təfəkkürə malikdir, mövzunu müxtəlif rakurslardan öyrənməyi və nəticə çıxarmağı xoşlayır
Analitik təfəkkürə malikdir, mövzunu müxtəlif rakurslardan öyrənməyi və nəticə çıxarmağı xoşlayır
İT şirkətində işləmək imkanı ilə ixtisasa yiyələnmək / dəyişdirmək və tələb olunan peşəyə sahib olmaq istəyir
İT şirkətində işləmək imkanı ilə ixtisasa yiyələnmək / dəyişdirmək və tələb olunan peşəyə sahib olmaq istəyir
O, İT sahəsini sevir və biliklərini proqram məhsullarının hazırlanmasında tətbiq etmək üçün istifadə etmək istəyir
O, İT sahəsini sevir və biliklərini proqram məhsullarının hazırlanmasında tətbiq etmək üçün istifadə etmək istəyir

It-də karyeraya necə başlamaq olar?

1
Formanı doldurun
2
Giriş testini keçin
3
Təhsil dəyərinin 85% -i həcmində qrant alın
4
Oxuyun və yalnız 15%-i ödəyin
5
Vakansiyaya müsahibədən keçin
Təlim üçün sifarişi yerləşdirin və kurs qiymətinin 85% -i həcmində qrant alın!

Kurs proqramı

1 . General characteristics of the Java language
 • Introduction to Java
 • Java virtual machine (JVM)
2 . Data types and basic operations with them
 • Language syntax
 • Comments
 • Keywords in Java
 • Data types: primitive / reference
 • Principle of choosing primitive data types
 • Variables and constants
 • Declaration and initialization of variables (fields)
 • Scope and lifetime of variables
 • Operations: arithmetic, assignment, relationships and logical
 • Converting and casting numeric types
 • Operations' priority
3 . Conditional operators and loops
 • Conditional operator and its types
 • Ternary operator
 • "switch" statement
 • Loops: for, while, do while
 • Infinite loops
 • Interruption of control flow, tags
4 . Arrays
 • Declaration and initialization of arrays
 • One-dimensional, multidimensional arrays
 • Iterate over array elements (foreach loop)
 • Arrays and assignments
 • Search in arrays
 • Arrays class: filling, comparing and sorting elements
 • Methods: arguments of variable length
5 . Strings
 • Char
 • String class. Immutable Objects
 • Storing strings in memory (String Pool)
 • The basic operations of the String class (creation, concatenation, comparison, searching for characters and substrings in strings, etc.)
 • Converting primitive data types
 • StringBuffer vs StringBuilder classes
 • Localization and encoding (UTF-8 and other)
6 . Introduction to OOP. Objects and classes
 • Objects and classes. Objects. Definition. Condition. Behavior.
 • The object model. Key points: abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism.
 • Packages. Packages' nesting
 • Fields and methods (definition, declaration syntax)
 • Access modifiers
 • Classes' fields: initialization explicit and default, final specifier (constants)
 • Methods: parameters and links, set of methods, methods' overloading, methods' overriding
 • Static fields, methods, initialization blocks
 • Access to fields and methods
 • Constructors: default constructors, calling one constructor from another
 • Usage of "this"
7 . Unit Testing
 • The importance of testing
 • Preparation for testing
 • Test creating
 • JUnit
 • TestNG
 • Mocking (PowerMock, Mockito)
 • TDD
8 . Recursion
 • Fibonacci + testing. Cycle Replacement.
9 . Inheritance, polymorphism, composition, aggregation
 • Inheritance and polymorphism as a tool for creating software. Superclass and subclasses, generalization relation, inheritance in Java. A call to superclass constructors, the order of calls. Keyword super
 • Overriding methods, main rules. Inheritance for static fields and class methods. Abstract classes and methods - concept, call of constructors, implementation of methods in child classes
 • Interfaces. "Multiple" inheritance. Definition and implementation of interfaces. Interface Extension
 • Inner classes
 • Polymorphism. Inheritance hierarchy
 • Converting and casting. Using instanceof. Prohibition of inheritance: terminal (final) methods and classes.
 • Import classes, static methods and fields
 • Composition
10 . Class Object
 • The global superclass Object, its methods
 • Implementation rules of equals(), hashCode(), toString() methods
11 . Enums
 • ENUM. values(), valueOf(), name(), ordinal() methods.
12 . JVM
 • Heep, Stack.
 • Storage of different types of data (primitives, arrays, reference objects and strings)
 • Garbage collection and disposal of objects
13 . Collections
 • Class Collections: search and sorting of elements, adding.
 • Abstract data types (data structures)
 • List
 • Set
 • Map
 • Iterating over Collections, forEach loop
 • Comparators
 • Non-generic Vs Generic Collection in Java. Difference
 • Lambda expressions
 • Stream API
14 . Generics
 • Using Generics
15 . Git
 • Repository
 • Basic Git commands
 • Git flow
16 . Exception handling in Java
 • Java exception class hierarchy
 • Exception handling
 • The concept of exception and exceptional case
 • Checked/Unchecked exceptions
 • Exception generation and throw statement
 • Controlled exception declarations, throws keyword
 • Throws in overridden methods
 • Exception catching and handling
 • Regeneration of exceptions
 • Finally block: releasing resources
 • StackTrace
17 . Debugger
 • Ways to find an error
18 . Serialization/Deserialization, JSON/XML
 • Objects presentation in text form
19 . IO/NIO
 • Class hierarchy of streaming output/input
 • Output/input streams, workflow, output/input stream hierarchy
 • FilterOutputStream and FilterInputStream
 • Byte streams
 • Character streams
 • Class File
 • Serialization and Deserialization in Java. Concept and purpose
 • Try with resources
20 . Concurrency, JMM
 • Thread and process
 • JVM realisation of execute multiple threads on single core
 • Runnable and Callable classes
 • Run and stop a thread. Thread management
 • Java thread visibility. Stack
 • Synchronized keyword. Mutex object and monitor
 • Deadlock
 • Volatile keyword
 • Multithreaded application example
 • Executor
 • Concurrent collections
 • Happens-before
21 . Building of JAR-files manually
 • JAR-file structure
 • Compiling and building of JAR-files
 • Execution of JAR-file
 • Java execution parameters
22 . Java Build Tools
 • The main point of building project
 • Lifecycle of building a project
 • Dependencies
 • Maven, Gradle
23 . Regular expression
 • Regular expression in Java
24 . Logging
 • Purpose of logging
 • Logging levels
 • Configuration of log
25 . DB
 • ACID
 • SQL
 • NoSQL
 • JDBC
 • SDK for NoSQL
 • CAP-theorem
26 . Client-Server programming
 • The concept of client and server
 • Client-server interaction
 • Networks
 • OSI levels
 • Socket
 • REST
 • WebSocket
 • CORS
27 . Java EE
 • Servlet.
 • Servlet containers (Tomcat)
 • Filters
 • JBoss, GlassFish etc.
28 . Project structure
 • MVC
 • MVP
29 . Annotation
 • RetentionPolicy
 • ElementType
 • Annotations inheritance
30 . Reflection
 • Access to the class fields and methods
31 . CI/CD
 • How to simplify and speed up production process
 • TeamCity, Jenkins
32 . Patterns GRASP, SOLID
 • Problem solving with patterns
 • GRASP. Generative patterns
 • GRASP. Structural patterns
 • GRASP. Behavioral patterns
 • SOLID
33 . Front-end
 • HTML
 • CSS
 • JS
34 . ORM
 • Hibernate
35 . Base of Spring
 • History
 • IoC/DI
 • Beans lifecycle
 • Config
 • Spring Wev MVC
 • Spring Boot
 • Spring Data JPA

Təlimdən sonra tərcümeyi-halınız necə olacaq?

Avatar
Anar Imanov
Junior Java-tərtibatçısı
Hard Skills
 • Java Core, Java FX
 • Stream API, DateTime API, Lambdas
 • Maven/Gradle
 • DBC, SQL, Hibernate (ORM)
 • Networking, REST (HTTP, WS), Nginx
 • Unit Testing
 • Concurrency, IO vs NIO, Servlet (Tomcat/Jetty)
 • Spring base, Unix (Linux, Ubuntu)
 • GIT, JIRA, CI/CD (TeamCity)
Soft Skills
 • Çeviklik və kreativlilik
 • Komanda ilə işləmək bacarığı
 • Mürəkkəb problemləri həll etmək bacarığı
 • Zamanın idarə olunması
 • Yüksək emosional intellekt
DevEducation ilə İT şirkətində işləyin
DevEducation College-də təhsil İT mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır və İT layihələrin və işəgötürənlərin tələblərinə yönəlib. Java Proqramçı kursunda siz maksimum bilik və onu real inkişafa çatdırmaq imkanı əldə edəcəksiniz. DevEducation İT sahəsində karyera inkişafı üçün əsasdır!
DevEducation-da təhsil almağın üstünlükləri
Employment
Təlim sistemləşdirilir və təcrübəli İT mütəxəssislər tərəfindən aparılır
Employment
İlk dərslərdən məşq edin və yüksək keyfiyyətli portfolio yaradın
Employment
Bacarıqları artırmaq və böyük İT şirkətində işə düzəlmək imkanı

Məzunlar bizim haqqımızda nə deyir?

 • Ağasəlim İsmayılov
  Ağasəlim İsmayılov
 • Sevil Zeynalova
  Sevil Zeynalova
 • Samir Tağızadə
  Samir Tağızadə

Ən çox verilən suallar

1 . Dərslər hansı dildə tədris olunur?
Hansı ölkədə keçmənizdən asılı olaraq təlim rus, Ukrayna və Azərbaycan dillərində tədris edilə bilər. Bütün təlimlərdə ingilis dilində olan İT- terminologiyasından isifadə olunur. *Coğrafi yerinizdən asılı olmayaraq təlimdən keçmək üçün rus dilinin başa düşülməsi zəruridir.
2 . Təlimdən keçdiyimi necə sübut edə bilərəm?
Təlimi bitirdikdən sonra siz ixtisaslaşmanızı təsdiqləyən sənəd (sertifikat) alacaqsınız.
3 . Dərslər günün hansı yarısında keçilir?
Əsasən dərslər səhər saatlarında tədris olunur. Seçdiyiniz təlimin cədvəlini şəhərinizdəki olan fililalın koordinator ilə dəqiqləşdirə bilərsiniz.
4 . Müəllimlərin ixtisası nədir?
Təlimləri 5 ildən artıq təcrübəsi olan profil üzrə mütəxəssislər, həmçinin tərəfdaş İT-şirkətlərinin hazırkı əməkdaşları tədris edirlər.
5 . Qrant alan tələbənin vəzifələrinin siyahısına nələr daxildir?
Qrant qazanan namizəd və ya tələbə İT-kollecinin qarşısında heç bir hüquqi və ya maddi məsuliyyət daşımır. Həmin namizəd və ya tələbə qrantdan imtina edə bilər və ya qazandığı qrantdan istifadə edərək növbəti təlimdə iştirak edə bilər.
6 . DevEducation təlimi bitirdikdən sonra işlə təmin olunmağa zəmanət verirmi?
Uğurlu müsahibə tərəfdaş İT şirkətində işə yerləşdirilməyə zəmanət verir. Biz sizə işə düzəlməyə dair zəmanət verə bilmərik, çünki bir çox məsələ tələbənin özündən asılıdır. Əgər siz dərsləri buraxmırsınızsa və ev tapşırıqlarını yerinə yetirsinizsə, onda sizin iş almaq şansınız daha çoxdur. Məzunlarımızın nəticələrini paylaşa bilərik - onların 87% -i təhsildən dərhal sonra işlə təmin olunmuşdur.
7 . Bəzi mühazirələri qaçırsam o halda nə baş verəcək?
Materialın maksimum mənimsənilməsi üçün bütün mühazirələrdə iştirak etmək zəruridir. Mühazirələrdən və ya fakultativ dərslərdən birini qaçırsaz, onda mütləq bu mühazirənin və fakultativ dərsin ev tapşırıqlarını yerinə yetirməlisiz. Hər təlim üçün 20-dən çox qrant ayrılmır. Beş günlük cədvəl üzrə bütün dərslərdə iştirak edib bütün ev tapşırıqlarını yerinə yetirməyinizi gözləyirik. Bir tələbə heç bir səbəb olmadan dərsləri buraxırsa, onda özümüz ona təhsilini bitirməyi təklif edirik. Tələbələrimizin əksəriyyəti müstəqil yetkinlərdir. Dərslərdə iştirak və müvəffəqiyyət, hər şeydən əvvəl, sizin məsuliyyətinizdir. Diqqətinizi təlimə yönəltsəniz, yaxşı bir iş tapmağınız və məqsədlərinizə çatmağınız asan olacaq.
8 . Bəzi ev tapşırıqlarını yerinə yetirməsəm nə olacaq?
Təlim planı elə qurulmuşdur ki, tapşırıqların müstəqil həllini tapasınız, həmçinin müstəqil iş üçün tapşırıqlar da daxil olunsun. Bu səbəbdən, ev tapşırıqlarını yerinə yetirməmək qrantı itirmək və təlimlərdən avtomatik kənarlaşdırılmasına bərabərdir.
9 . Bütün təlimlərin məzmununa harada baxmaq olar?
Təlimin məzmunu ilə deveducation.com saytında tanış ola bilərsiniz. "Kurslar" bölməsini seçin və sizi maraqlandıran təlimə keçin
10 . İstiqamət seçimində tərəddüd edirəm. Əlavə məlumat almaq olarmı?
Əlbəttə, bunun üçün “Açıq qapı” günümüz var. Bundan əlavə, kollecin rəhbərliyi ilə razılaşmaqla istənilən gün bizə gələ bilərsiniz. Siz saytımıza sorğu göndərə və iş günləri keçirilən açıq görüşə yazıla bilərsiniz.
11 . Təlimin keçilməsinə dair qrantı əldə etmək üçün hansı biliklər lazımdır?
deveducation.com saytına daxil olun, sizi maraqlandıran təlimi seçin və ideal tələbə portretini oxuyun. Ondan qrant almaq üçün hansı biliklərin lazım olduğunu öyrənəcəksiniz.
12 . Mən QA/FrontEnd/Mobile təlimi bitirdikdən sonra nə kimi işləyə bilərəm?
 • QA/AT təlimindən sonra manual və ya avtomatik proqram təminatının testeri kimi işləyə bilərsiniz. Siz test yoxlamanın, sənəd yazmanın, avtomatlaşdırmanın bütün əsas proseslərini, həmçinin proqram təminatı dövrünün bütün mərhələlərini başa düşəcəksiniz. Bilik səviyyəniz onları real layihələrdə tətbiq etmənizə kömək edəcəkdir;
 • FrontEnd təlimi bitirdikdən sonra veb-tərtibat sahəsində proqramçı işləyə bilərsiniz, saytların strukturunu və deskopt tətbiqləri yaratmağı bacaracaqsınız;
 • Mobile (Xamarin və ya React Native) təlimi bitirdikdən sonra mobil tərtibat sahəsində proqramçı işləyə biləcəksiniz.
13 . Tester peşəsi bazarda nə qədər tələbatlıdır?
Tester – sayt və ya tətbiqdə səhvlərin mövcudluğunu yoxlayan şəxsdir. Hər gün yüzlərlə yeni internet-resurslar meydana çıxır, ona görə test mütəxəssisi – keyfiyyətli saytın və ya tətbiqin yaradılması zəncirində əvəzolunmaz insandır. Bu peşə hələ uzun müddət tələbatlı olacaqdır. Avtotest istiqaməti də böyük populyarlıq qazanmışdır. DevEducation kollecində QA/AT kursunu bitirdikdən sonra siz bu iki istiqamətdən istənilən birində işləyə bilərsiniz.
14 . Tərəfdaş şirkətdə işə qəbul edilərkən hansı maaşa ümid edə bilərəm?
Maddi mükafatlandırmanın səviyyəsi keçirilən müsahibənin nəticələrinə görə müəyyən edilir. Bundan başqa, maaş sizin işə düzəldiyiniz şəhərdən asılıdır. Adətən, bizim məzunlarımız junior-mütəxəssisinin cari regiondakı orta əmək haqqını alırlar. Təhsilə ciddi münasibətiniz kursu yüksək səviyyədə biliklərlə başa vurmanıza kömək edəcək, bu da gələcək maddi mükafatlandırmanıza yaxşı təsir edəcəkdir.
15 . Nəyə görə kurs «Baza təlimi» adlanır?
Baza təlimi 4 ay davam edir və bir əsas kimi proqramlaşdırma dillərindən birini götürür. Dil seçimi təhsil aldığınız regiondakı İT şirkətlərinin tələbatlarından asılı olacaq. Çox vaxt bu, Java və ya C # proqramlaşdırma dilləri olur. Baza təlimi real layihələrdə işləmək üçün zəruri olan ən vacib mövzuları əhatə edir. Baza təlimini bitirdikdən sonra tələbə özünə ixtisas seçə bilər: FrontEnd, Mobile. Xamarin və ya Mobile React Native, Java Advanced, C# Advanced. Bu istiqamətlərdən istənilən birində 1,5 - 2 ay ərzində mütəxəssis olmaq mümkündür.
16 . İT - istiqamətləri üzrə kurslara daxil olmaq üçün hansı biliklər lazımdır?
Bizim kollecimizdə siz Java / C# baza və ya QA təlimlərinə qəbul olunub keçə bilərsiniz. Zəruri biliklərin siyahısı:
 • ümumilikdə proqramlaşdırma nədir;
 • kompüterin bütün imkanlarından istifadə etməyin inamlı bacarığı;
 • öyrənmək, yeni mövzular bilmək və öz hədəfinə doğru getmək üçün böyük bir həvəs.
17 . DevEducation kollecinin tərəfdaş şirkətləri hansılardır?
Tərəfdaş şirkətlər deveducation.com veb səhifəmizdə "Tərəfdaşlarımız" bölməsində təmsil olunub. Hər bir şəhərdə bunlar fərqli şirkətlərdir və onların sayı artmağa doğru gedir. Əsas tərəfdaşlar: WizardsDev Fəaliyyət sahəsi: biznes üçün proqram təminatının tərtibatı, analitika, məlumatların təhlükəsizliyi; xCritical Software Fəaliyyət sahəsi: finteks-servislərin tərtibatı, onlayn-treydinq sistemləri, veb və mobayl proqram təminatır; Global Cloud Team Fəaliyyət sahəsi: outstaffing sistemi üzrə proqram təminatının tərtibatı.
18 . Onlayn təhsil almaq mümkündürmü?
2021 -ci ilin sentyabr ayına qədər biz yalnız oflayn işləyirdik. İndi isə onlayn təhsil ala bilərsiniz.Tərəfdaş şirkətlərimizə yüzlərlə ixtisaslı İT mütəxəssis lazımdır. Bu səbəbdən, məhz işdə lazım olacaq müvafiq bacarıqları öyrədirik. Təlimdən sonra ən güclü tələbələr praktiki təhsildən keçir və iş tapırlar.Eyni keyfiyyətli təhsili onlayn saxlamağın yolunu tapdıq və layihələr üzərində işləmək üçün virtual bir laboratoriya yaratdıq.İndi dünyanın hər yerindən təhsil ala və iş tapa bilərsiniz.
19 . DevEducation kollecində təhsil almaq üçün yaş məhdudiyyətləri varmı?
Hədəf auditoriyamız 18-27 yaş arası motivasiyalı, məqsədyönlü insanlardır. Bəzi istisnalar da olur, hər şey təlimdən əvvəl olan məcburi müsahibəni necə keçdiyinizdən və özünüzü necə göstərdiyinizdən asılıdır. Kollecimizdə kursa qəbul üçün maksimum yaş həddi 33 - dür. Bizim 16 yaşlı tələbələrimiz də olub. Lakin bu halda biz onlara tam iş təklifi irəli sürə bilmərik.
20 . DevEducation kollecin və tələbə arasında təlim tədris haqqında müqaviləsi bağlanırmı?
DevEducation kolleci tərəfindən qranta sahib olsanız, o halda, sizinlə razılaşma bağlanır ki, bu da təlimin adını və tədris saatlarının sayını göstərəcəkdir. Ayrıca, təlimin sonunda görülən işlər haqqında akt alacaqsınız.
21 . Mən DevEducation kollecindəki təhsilimi işlə birləşdirə bilərəmmi?
Təlim zamanı çox sayda ev tapşırığı verilir və təlim beş günlük rejimində keçir. İşdə işləmək və özünütəhsil ilə məşğul olmağa kifayət qədər vaxtın olub olmadığını özünüz üçün müəyyənləşdirin. Bəzi tələbələrimiz ikisini birləşdirir. Lakin açıq deyirik ki, asan olmayacaq.
22 . Niyə təlimin ödənişi bu qədər aşağıdır?
Biz kommersiya təşkilatı deyilik və maraqlanan hər bir tələbənin təhsil üçün qrant almasına çalışırıq. Tələbənin qrant almaq istəyi IT sahəsinə güclü bir maraq deməkdir. Biz də peşəkar olmağa can atan belə insanları dəstəkləyirik. Qrantı aldıqdan sonra təlimin qiyməti simvolikdir. Bu, səhlənkar şagirdləri tanımaq üçün bir filtr və ya tələbə niyyətlərinin ciddiliyinin göstəricisidir. Biz təlimi sataraq pul qazanmırıq. Qazancımız IT şirkətlərinə yüksək səviyyəli mütəxəssislər verməkdir. Bu səviyyə işədüzəltmə saytlarından və ya HR xidmətlərindən daha yüksəkdir. Biz İT təhsili bazarında peşə qazanmaq baxımından ən yüksək keyfiyyətli təhsili veririk. Təlim proqramlarının məzmunu əvvəldən müasir İT şirkətlərinin real texniki tapşırıqlarına yönəldilirdi. İşə düzəlmək üçün sizə nə lazım olacağını biz yaxşı bilirik. Biz tərəfdaş şirkətlərlə təhsilə pul ayırmaq barədə razılaşmışıq. Bu da təlimlə maraqlanan hər bir tələbə üçün onları əlçatan edib. Biznes tələblərini ödəməyimizə baxmayaraq, təhsil prosesi baxımından biz həmişə tələbələrin tərəfində oluruq.
23 . Təlimə qəbul olmaq üçün İngilis dilinin hansı səviyyədə olması tələb olunur?
Qrantın alınması və təlimə qəbul olmaq üçün İngilis dili biliyi ən azı Pre-Intermediate səviyyəsində olmalıdır. Əgər İngilis dili biliyinin səviyyəsi aşağıdırsa, lakin müsahibədən keçərkən digər tapşırıqlar yüksək səviyyədə yerinə yetiriliblərsə, onda potensial tələbə qrantı almağa və təlimə qəbul olmağa namizəd ola bilər.
24 . Axşam saat 7-dən sonra niyə dərslər yoxdur?
Bu, biznes-təlimin standartıdır. 8-9 iş saatından sonra insan artıq “sönə” bilər. Axşamlar belə geniş proqramı mənimsəmək səmərəli deyil. Bundan əlavə, təlim real layihələr üzərində keçirilir. Qrant ayıran şirkətlər tələbələrin ugursuzluğu halında çox böyük riskə məruz qalırlar.
Formanı doldurun və DevEducation ilə İT sahəsində karyera qurmağı haqqında daha çox məlumat əldə edin!